Nyheter och pressreleaser

Innovativ sensorteknik inom rehab i fokus på Hjälpmedelsriksdagen

Adaptiv fysioterapi kallas en behandlingsform som just nu utvecklas och som öppnar helt nya förutsättningar för rehabilitering. – Den ökar kvaliteten i rehabprocessen och gör patienten delaktig på ett helt nytt sätt, säger forskningsledaren Gunilla Kjellby Wendt. På Hjälpmedelsriksdagen 14 maj ber...

Abena vill sprida budskapet och information kring deras unika produkt Dry Pad

Sponsrat innehåll   Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023? Genom att medverka under Hjälpmedelsriksdagen vill vi sprida budskapet och information kring våra unika produkt Dry Pad. Under de presentationer som vi hittills genomfört, har vi har fått mycket positiv respons...

Abilia är med och skapar en mer en jämlik hjälpmedelsförsörjning

Vi intervjuar Linda Björk, Key Account Manager manager på Abilia om deras medverkan på Hjälpmedelsriksdagen den 23 maj 2023.   Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023? Hjälpmedelsriksdagen är ett viktigt forum för att träffa politiker, myndigheter, intresseorganisati...

“En självklar mötesplats” menar Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg

Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023? Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg arbetar ständigt med att informera om vilka rättigheter man har på gymnasiet som rörelsehindrad ungdom (enligt Rätten till rh-anpassad utbildning, 15 kapitlet 35–37 §§ Skollagen). Vi ser därför ...

Skridskoåkningens betydelse för barn och ungdomar med funktionsvariation

Vi intervjuar Elina Thorslund, leg. fysioterapeut, medicine master om hennes medverkan i NoFalls monter på Hjälpmedelsriksdagen den 23 maj 2023.   Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023? Jag väljer att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023 för att sprida kunskap om ...

Fyra snabba med Cecilia Winberg, Ordförande på Fysioterapeuterna

Vi intervjuade Cecilia Winberg, Ordförande på Fysioterapeuterna och medlem Hjälpmedelsriksdagens programråd för att höra hennes tankar inför mötet den 23 maj 2023.   Vad ser du mest fram emot på Hjälpmedelsrisdagen? Jag ser mest fram emot att få diskutera och fokusera på frågor kring h...

Hett ämne på Hjälpmedelsriksdagen: “Vi behöver bättre beslutsunderlag”

Varför skriver vissa regioner ut hjälpmedel, som andra säger nej till? "Jag vill se mer evidensbaserad forskning. Och jag ser fram emot en spännande diskussion på Hjälpmedelsriksdagen" säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen.   Socialstyrelsen har ett stort engagemang i Hjälpmede...

WHO och UNICEF: Global rapport om hjälpmedel

Det finns ett stort, uppdämt behov av hjälpmedel världen över. Rapporten "Global Report on Assistive Technology" har tagits fram som svar på Världshälsoförsamlingens resolution (WHA71.8) om att förbättra tillgången till hjälpmedel som antogs i maj 2018. Rapporten förväntas spela en avgörande roll fö...

“Sexuella hjälpmedel borde skrivas ut till alla som behöver”

Funktionsrätt Sverige vill tala högt om de sexuella behoven hos människor med funktionsnedsättning. – År 2022 borde det vara en självklarhet att alla som behöver sexhjälpmedel också får det. Tyvärr är det inte så, säger projektledaren Hanna Öfors. Själva frågan var länge tabu. – Men det är ...

Krav på Hjälpmedelsriksdagen: “Ge alla rätt till smart teknik”

Nästan hälften av alla ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har inte tillgång till en smart mobiltelefon. – Det är både orättvist och kontraproduktivt, säger Stefan Johansson på föreningen Begripsam, som vill göra samhället mer tillgängligt för alla. På Hjälpmedelsriksdagen 16 maj p...

Hjälpmedelsriksdagen sätter fokus på en meningsfull fritid

Var tredje person med funktionsnedsättning saknar idag hjälpmedel för att kunna utöva sport och friluftsaktiviteter. – Utrustningen är dyr och svår att få tillgång till, säger Erika Olkerud på Fritidsbanken, som vill få till stånd en förändring. Målet: att alla som vill ska kunna låna parasportut...