Nyheter och pressreleaser

WHO och UNICEF: Global rapport om hjälpmedel

Det finns ett stort, uppdämt behov av hjälpmedel världen över. Rapporten "Global Report on Assistive Technology" har tagits fram som svar på Världshälsoförsamlingens resolution (WHA71.8) om att förbättra tillgången till hjälpmedel som antogs i maj 2018. Rapporten förväntas spela en ...

”Sexuella hjälpmedel borde skrivas ut till alla som behöver”

Funktionsrätt Sverige vill tala högt om de sexuella behoven hos människor med funktionsnedsättning. – År 2022 borde det vara en självklarhet att alla som behöver sexhjälpmedel också får det. Tyvärr är det inte så, säger projektledaren Hanna Öfors. Själva frågan var länge...

Krav på Hjälpmedelsriksdagen: ”Ge alla rätt till smart teknik”

Nästan hälften av alla ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har inte tillgång till en smart mobiltelefon. – Det är både orättvist och kontraproduktivt, säger Stefan Johansson på föreningen Begripsam, som vill göra samhället mer tillgängligt f...

Hjälpmedelsriksdagen sätter fokus på en meningsfull fritid

Var tredje person med funktionsnedsättning saknar idag hjälpmedel för att kunna utöva sport och friluftsaktiviteter. – Utrustningen är dyr och svår att få tillgång till, säger Erika Olkerud på Fritidsbanken, som vill få till stånd en förändring. Målet:...