Abilia är med och skapar en mer en jämlik hjälpmedelsförsörjning

Vi intervjuar Linda Björk, Key Account Manager manager på Abilia om deras medverkan på Hjälpmedelsriksdagen den 23 maj 2023.

 

Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023?

Hjälpmedelsriksdagen är ett viktigt forum för att träffa politiker, myndigheter, intresseorganisationer, förskrivare och övrigt branschfolk. Vi har möjlighet att vara med och påverka en jämlik hjälpmedelsförsörjning och lyfta de frågor som vi anser vara viktiga för de människor som är beroende av våra hjälpmedel. Samtidigt når vi ut med information om vårt utbud och kan visa upp våra produkter och tjänster både på Hjälpmedelsriksdagen och den intilliggande Vitalis,.

 

Vilka tjänster/produkter erbjuder ni?

Abilia erbjuder produkter och tänster inom kognition, kommunikation, omgivningskontroll och larm. Vi har även sinnesstimulerande tyngdprodukter. På Hjälpmedelsriksdagen kan man exempelvis se och testa på MEMOplanner, Handikalendern och CARYbase som är några av våra kognitiva hjälpmedel som finns förskrivningsbara över hela landet.

 

Händer det något spännande i er utställarplats?

Hos oss händer det alltid spännande saker 😉 I år är vi speciellt stolta över några större uppdateringar i våra etablerade hjälpmedel, de visar vi gärna. Vi är också väldigt stolta över alla positiva erfarenheter vi samlat på oss från kommuner i Västra Götaland, som investerat i hjälpmedel från Abilia till sin verksamhet. Det kommer vi berätta mer om.

 

Vilka utmaningar ser ni att era kunder står inför och hur underlättar ni för dem?

En utmaning är den ojämlika hjälpmedelsförsörjningen. Ett annat problem är att hjälpmedlen kommer in så sent att personer med progressiva sjukdomsförlopp har svårt att ta till sig tekniken och därför inte får den hjälp som man annars hade kunnat få. Här försöker vi vara med och påverka. Annars jobbar vi på Abilia mycket med att utbilda och informera om hur våra hjälpmedel fungerar och hur målgrupperna kan få ut mest nytta av dem. Vi ser också ett ökat intresse för våra hjälpmedel i verksamheter. Det kan vara gruppbostäder, dagliga verksamheter eller särskilt boende där man vill öka den kognitiva tillgängligheten. Där är vi på Abilia ute och stöttar vid implementationen och ser till att både brukare och personal får största möjliga nytta vid införandet.