Hjälpmedelsriksdagen

Ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Hjälpmedelsriksdagen arrangeras som en fristående konferens parallellt med Vitalis den 14 maj 2024. Konferensen kommer även att sändas digitalt.

För vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning

I samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt Sverige.

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet.


Hjälpmedelsriksdagen arrangeras som en fristående konferens parallellt med Vitalis den 14 maj 2024. I anmälan ingår besök på Vitalis utställning den 14-16 maj.

Läs om Vitalis utställning

Hjälpmedelsriksdagen vill visa på vinsterna och effekterna, både för den enskilde och för samhället, av en effektiv och jämlik hjälpmedelsförsörjning.

Målgrupp är i första hand: beslutfattande tjänstemän, politiker, profession och företrädare för funktionshinderrörelsen.

Hjälpmedelsriksdagen 2023 blev en succé då det genomfördes hybrid med deltagare på både plats fysiskt och digitalt.

Senaste nytt från Hjälpmedelsriksdagen

Prenumerera på nyhetsbrev

Inga resultat

Nyheter

Innovativ sensorteknik inom rehab i fokus på Hjälpmedelsriksdagen

19 februari / 2024

Adaptiv fysioterapi kallas en behandlingsform som just nu utvecklas och som öppnar helt nya förutsättningar för rehabilitering. – Den ökar kvaliteten i rehabprocessen och gör patienten delaktig på ett helt nytt sätt, säger forskningsledaren Gunilla Kjellby Wendt. På Hjälpmedelsriksdagen 14 maj berättar hon om de senaste rönen.   Gunilla Kjellby Wendt är både verksamhetschef för Arbets...

Läs vidare

Nyheter

Abena vill sprida budskapet och information kring deras unika produkt Dry Pad

12 maj / 2023

Sponsrat innehåll   Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023? Genom att medverka under Hjälpmedelsriksdagen vill vi sprida budskapet och information kring våra unika produkt Dry Pad. Under de presentationer som vi hittills genomfört, har vi har fått mycket positiv respons från både personal och användare inom äldreboenden och dylikt. Med Hjälpmedelsriksdagen vill vi nu...

Läs vidare

Nyheter

Abilia är med och skapar en mer en jämlik hjälpmedelsförsörjning

17 april / 2023

Vi intervjuar Linda Björk, Key Account Manager manager på Abilia om deras medverkan på Hjälpmedelsriksdagen den 23 maj 2023.   Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023? Hjälpmedelsriksdagen är ett viktigt forum för att träffa politiker, myndigheter, intresseorganisationer, förskrivare och övrigt branschfolk. Vi har möjlighet att vara med och påverka en jämlik hjälpm...

Läs vidare

Nyheter

"En självklar mötesplats" menar Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg

14 april / 2023

Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023? Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg arbetar ständigt med att informera om vilka rättigheter man har på gymnasiet som rörelsehindrad ungdom (enligt Rätten till rh-anpassad utbildning, 15 kapitlet 35–37 §§ Skollagen). Vi ser därför Hjälpmedelsriksdagen som en självklar mötesplats mellan oss och våra framtida elever!   V...

Läs vidare

"Att lyfta hjälpmedelsfrågorna är jätteviktigt om vi ska nå en jämlik hälso- och sjukvård. Hjälpmedel kan inte särskiljas från andra habiliterande eller rehabiliterande insatser utan måste ses i sitt sammanhang. Min förhoppning är att hjälpmedelsriksdagen kommer öka kunskapen och förståelsen kring ett hjälpmedels betydelse för individen och dennes anhöriga, den kompetens som krävs för att förskriva hjälpmedel samt det samhällsekonomiska värde som ett hjälpmedel skapar." Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter.

I samarbete med

            

       

 

Huvudpartner

 

Sponsorer och medverkande organisationer i utställningen