Hjälpmedelsriksdagen

Ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Hjälpmedelsriksdagen arrangeras som en fristående konferens parallellt med Vitalis den 14 maj 2024. Konferensen kommer även att sändas digitalt.

För vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning

I samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt Sverige.

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet.


Hjälpmedelsriksdagen arrangeras som en fristående konferens parallellt med Vitalis den 14 maj 2024. I anmälan ingår besök på Vitalis utställning den 14-16 maj.

Läs om Vitalis utställning 2024

Hjälpmedelsriksdagen vill visa på vinsterna och effekterna, både för den enskilde och för samhället, av en effektiv och jämlik hjälpmedelsförsörjning.

Målgrupp är i första hand: beslutfattande tjänstemän, politiker, profession och företrädare för funktionshinderrörelsen.

Hjälpmedelsriksdagen 2023 blev en succé då det genomfördes hybrid med deltagare på både plats fysiskt och digitalt.

Senaste nytt från Hjälpmedelsriksdagen

Prenumerera på nyhetsbrev

Inga resultat

Nyheter

Elisabeth Lagerkrans, Socialstyrelsen, brinner för hjälpmedel och delaktighet

19 April / 2024

Vi intervjuade Elisabeth Lagerkrans på Socialstyrelsen och medlem i Hjälpmedelsriksdagens programråd för att höra hennes tankar inför konferensen den 14 maj.   Vad ser du mest fram emot på Hjälpmedelsriksdagen? Lyssna och lära av andra. Bli inspirerad. Att både få ta del av andras uppfattningar av nuläget inom hjälpmedels- och teknikområdet men också deras uppfattning om hur man vill...

Läs vidare

Nyheter

Britt Forsberg, Region Jönköpings län, önskar att vi skulle kunna få till mer jämlik tillgång till hjälpmedel

19 April / 2024

Vi intervjuade Britt Forsberg, verksamhetschef på Hjälpmedelscentralen, Region Jönköpings län och medlem i Hjälpmedelsriksdagens programråd för att höra hennes tankar inför konferensen den 14 maj.   Vad ser du mest fram emot på Hjälpmedelsriksdagen? Att delta fysiskt och möta deltagare som är intresserade av hjälpmedelsfrågor.   Vilka frågor brinner du för? Att de som har...

Läs vidare

Nyheter

Sodexo hjälper kommuner och regioner att på riktigt realisera nära vård i stor skala

18 April / 2024

Vi intervjuar Joachim Hilding, Director of Operations Healthcare på Sodexo om deras medverkan på Hjälpmedelsriksdagen den 14 maj 2024.   Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2024? Sodexo Hjälpmedelsservice deltog för första gången vid Hjälpmedelsriksdagen förra året. Vi deltar i år igen då vi upplevde att det var utmärkt tillfälle att träffa representanter från brukaro...

Läs vidare

Nyheter

"Det behöver tas ett helhetsgrepp om hjälpmedelsfrågan" menar Charlotte Urell på Fysioterapeuterna

15 April / 2024

Vi intervjuade Charlotte Urell, sakkunnig inom forsknings- och utbildningsfrågor på Fysioterapeuterna och medlem i Hjälpmedelsriksdagens programråd för att höra hennes tankar inför konferensen den 14 maj.   Vad ser du mest fram emot på Hjälpmedelsriksdagen? Det ska bli väldigt roligt att få träffa människor som brinner för detta med hjälpmedel som en naturlig del av vardagen. Jag ser...

Läs vidare

"Att lyfta hjälpmedelsfrågorna är jätteviktigt om vi ska nå en jämlik hälso- och sjukvård. Hjälpmedel kan inte särskiljas från andra habiliterande eller rehabiliterande insatser utan måste ses i sitt sammanhang. Min förhoppning är att hjälpmedelsriksdagen kommer öka kunskapen och förståelsen kring ett hjälpmedels betydelse för individen och dennes anhöriga, den kompetens som krävs för att förskriva hjälpmedel samt det samhällsekonomiska värde som ett hjälpmedel skapar." Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter.

I samarbete med

Huvudpartner

Sponsorer och medverkande organisationer i utställningen