Hjälpmedelsriksdagen

Ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Hjälpmedelsriksdagen arrangeras som en fristående konferens parallellt med Vitalis den 23 maj 2023. Konferensen kommer även att sändas digitalt.

För vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning

I samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt Sverige.

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet.


Hjälpmedelsriksdagen arrangeras som en fristående konferens parallellt med Vitalis den 23 maj 2023. I anmälan ingår besök på Vitalis utställning den 23-25 maj.

Läs om Vitalis utställning

Hjälpmedelsriksdagen vill visa på vinsterna och effekterna, både för den enskilde och för samhället, av en effektiv och jämlik hjälpmedelsförsörjning.

Målgrupp är i första hand: beslutfattande tjänstemän, politiker, profession och företrädare för funktionshinderrörelsen.

Hjälpmedelsriksdagen 2022 blev en succé då det genomfördes hybrid med deltagare på både plats fysiskt och digitalt.

Senaste nytt från Hjälpmedelsriksdagen

Prenumerera på nyhetsbrev

Inga resultat

Nyheter

WHO och UNICEF: Global rapport om hjälpmedel

25 maj / 2022

Det finns ett stort, uppdämt behov av hjälpmedel världen över. Rapporten "Global Report on Assistive Technology" har tagits fram som svar på Världshälsoförsamlingens resolution (WHA71.8) om att förbättra tillgången till hjälpmedel som antogs i maj 2018. Rapporten förväntas spela en avgörande roll för att fastställa den globala handlingsplanen för att förbättra tillgången till hjälpmedel för alla,...

Läs vidare

Nyheter

"Sexuella hjälpmedel borde skrivas ut till alla som behöver"

19 april / 2022

Funktionsrätt Sverige vill tala högt om de sexuella behoven hos människor med funktionsnedsättning. – År 2022 borde det vara en självklarhet att alla som behöver sexhjälpmedel också får det. Tyvärr är det inte så, säger projektledaren Hanna Öfors. Själva frågan var länge tabu. – Men det är den inte längre, säger Hanna Öfors på Funktionsrätt Sverige som leder projektet "Min sexualitet – mi...

Läs vidare

Nyheter

Krav på Hjälpmedelsriksdagen: "Ge alla rätt till smart teknik"

23 mars / 2022

Nästan hälften av alla ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har inte tillgång till en smart mobiltelefon. – Det är både orättvist och kontraproduktivt, säger Stefan Johansson på föreningen Begripsam, som vill göra samhället mer tillgängligt för alla. På Hjälpmedelsriksdagen 16 maj på Svenska Mässan medverkar Begripsam i programpunkten "Digital delaktighet". – Digital teknik bet...

Läs vidare

Nyheter

Hjälpmedelsriksdagen sätter fokus på en meningsfull fritid

25 februari / 2022

Var tredje person med funktionsnedsättning saknar idag hjälpmedel för att kunna utöva sport och friluftsaktiviteter. – Utrustningen är dyr och svår att få tillgång till, säger Erika Olkerud på Fritidsbanken, som vill få till stånd en förändring. Målet: att alla som vill ska kunna låna parasportutrustning. Kostnadsfritt. Hjälpmedelsriksdagen, som hade premiär i fjol, genomförs i år för första...

Läs vidare

"Att lyfta hjälpmedelsfrågorna är jätteviktigt om vi ska nå en jämlik hälso- och sjukvård. Hjälpmedel kan inte särskiljas från andra habiliterande eller rehabiliterande insatser utan måste ses i sitt sammanhang. Min förhoppning är att hjälpmedelsriksdagen kommer öka kunskapen och förståelsen kring ett hjälpmedels betydelse för individen och dennes anhöriga, den kompetens som krävs för att förskriva hjälpmedel samt det samhällsekonomiska värde som ett hjälpmedel skapar." Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter.

I samarbete med

                      

 

Sponsorer och medverkande organisationer i utställningen