Elisabeth Lagerkrans, Socialstyrelsen, brinner för hjälpmedel och delaktighet

Vi intervjuade Elisabeth Lagerkrans på Socialstyrelsen och medlem i Hjälpmedelsriksdagens programråd för att höra hennes tankar inför konferensen den 14 maj.

 

Vad ser du mest fram emot på Hjälpmedelsriksdagen?
Lyssna och lära av andra. Bli inspirerad. Att både få ta del av andras uppfattningar av nuläget inom hjälpmedels- och teknikområdet men också deras uppfattning om hur man vill ha det framåt. För mig är det också viktigt att se och lyssna till de behov som finns inom området och det vet jag sen tidigare att jag brukar få med mig hem från Hjälpmedelsriksdagen och Vitalis. På Hjälpmedelsriksdagen får jag ta del av andras erfarenheter och det kan jag sen använda i mina olika uppdrag på Socialstyrelsen. Jag ser också fram mot att få möjlighet att diskutera frågor om hjälpmedel med andra.

 

Vilka frågor brinner du för?
Hjälpmedel och delaktighet! Hur hjälpmedel och digital teknik kan användas för att patienter och anhöriga kan få en bättre vardag och bli mer delaktiga i samhället.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?
Jag tycker att programmet ger besökarna en bred bild av hjälpmedel utifrån många olika perspektiv.

 

Vilka utmaningar ser ni att sektorn står inför och hur kan årets program bidra?
Hjälpmedel och digital teknik tror jag kan användas mycket mer än vad det görs idag. Hjälpmedel och digital teknik kan bidra till att öka delaktighet och ge patienter större möjlighet att själv ha kontroll över sin hälsa och livssituation. Vi kan alla bidra till att hälso- och sjukvården blir med jämlik och fler personer får hjälpmedel som svarar mot deras behov.