Program Hjälpmedelsriksdagen

23 maj 2023, på Svenska Mässan i Göteborg

23 maj 2023, på Svenska Mässan i Göteborg

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

Till programmet

I samarbete med

                      

 

Sponsorer och medverkande organisationer i utställningen