Program Hjälpmedelsriksdagen

14 maj 2024, på Svenska Mässan i Göteborg

14 maj 2024, på Svenska Mässan i Göteborg

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

Till programmet

I samarbete med

            

       

 

Huvudpartner

 

Sponsorer och medverkande organisationer i utställningen