Program Hjälpmedelsriksdagen 2024

14 maj 2024, på Svenska Mässan i Göteborg

14 maj 2024, på Svenska Mässan i Göteborg

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

Till programmet 2024

I samarbete med

Huvudpartner

Sponsorer och medverkande organisationer i utställningen