"Det behöver tas ett helhetsgrepp om hjälpmedelsfrågan" menar Charlotte Urell på Fysioterapeuterna

Vi intervjuade Charlotte Urell, sakkunnig inom forsknings- och utbildningsfrågor på Fysioterapeuterna och medlem i Hjälpmedelsriksdagens programråd för att höra hennes tankar inför konferensen den 14 maj.

 

Vad ser du mest fram emot på Hjälpmedelsriksdagen?
Det ska bli väldigt roligt att få träffa människor som brinner för detta med hjälpmedel som en naturlig del av vardagen. Jag ser också verkligen fram emot att möta kunskapsbärare på från olika delar av samhället. Att mötas är viktig för att utbyta erfarenheter och att nätverka för att kunna påverka och skapa innovationer idag och i framtiden.

 

Vilka frågor brinner du för?
Eftersom jag själv kommer från fysioterapin så brinner jag för att utveckla fysioterapi både innehållsmässigt och organisatoriskt så att så många som möjligt kan få ta del av fysioterapeutiska insatser. På denna mässa får vi en spännande inblick i hur fysioterapi kan utvecklas parallellt med tekniska innovationer och användas inom det nya begreppet adaptiv fysioterapi.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?
Bredden på programmet som spänner från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till politikerdebatt. Vi kommer också få ta del av inslag om delaktighet, standardisering av hjälpmedel och innovationer bland annat. Alla kommer att hitta något som de är lite extra intresserade av och flera programpunkter innehåller debatter och diskussioner, vilket alltid är bra inslag på en konferens, tycker jag.

 

Vilka utmaningar ser ni att sektorn står inför och hur kan årets program bidra?
Vi står inför en förändring av vårdlandskapet i Sverige i och med omställningen till Nära vård. Vården ska utgå från individens förutsättningar och behov, bygga på relationer ur ett hälsofrämjande likväl som förebyggande perspektiv och bidra till jämlik hälsa, trygghet och självständighet. Dessa ledord följer väl det innehåll som konferensen kommer att ha i år, vilket skapar inspiration för att jobba vidare.
Nya arbetssätt behövs och ny kunskap behöver genereras. Ett helhetsgrepp om hjälpmedelsfrågan behöver tas och det är precis vad denna konferens försöker åstadkomma genom att göra nedslag inom såväl de övergripande frågorna som de mer specifika.

 

Foto: Fysioterapeuterna/Anna Nybom Chance