Sodexo hjälper kommuner och regioner att på riktigt realisera nära vård i stor skala

Vi intervjuar Joachim Hilding, Director of Operations Healthcare på Sodexo om deras medverkan på Hjälpmedelsriksdagen den 14 maj 2024.

 

Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2024?

Sodexo Hjälpmedelsservice deltog för första gången vid Hjälpmedelsriksdagen förra året. Vi deltar i år igen då vi upplevde att det var utmärkt tillfälle att träffa representanter från brukarorganisationer men även våra kunder från kommuner och regioner. Det officiella programmet är spännande men vi tycker också att alla informella möten med personer och organisationer är väldigt givande.

 

Vilka tjänster/produkter erbjuder ni?

Som grund är det naturligtvis våra ”klassiska” tjänster inom hjälpmedelsverksamheten och därtill hörande service vi pratar om under Hjälpmedelsriksdagen. Men vi kan så mycket mer än det och utvecklar tillsammans med kunder hela tiden nya servicekoncept. Det gemensamma med dessa koncept är att användaren av medicintekniska produkter ska uppleva den leveransen som en naturlig del av livet och att det verkligen ska vara till hjälp för att återställa en funktion eller kanske kunna vårdas i hemmiljö längre än vad man annars kunde ha gjort. Vi har också ett breddat utbud av tjänster och produkter som kan hjälpa kommuner och regioner att på riktigt realisera nära vård i stor skala. Vi brukar säga att Sodexo kan sköta allt det praktiska och all logistik för distribuerad vård och att medarbetare inom sjukvård och omsorg ska kunna fokusera på att erbjuda just sjukvård och omsorg.

 

Händer det något spännande i er utställarplats?

Absolut, vi kommer bland annat visa praktiska exempel på hur vi kan stötta den nödvändiga omställningen till nära och trygg vård.

 

Vilka utmaningar ser ni att era kunder står inför och hur underlättar ni för dem?

Just nu är det naturligtvis stort fokus på regioner och kommuners ekonomi. Vi vet att vi många gånger kan erbjudna kostnadseffektiva tjänster och vi märker en ständigt ökande efterfrågan på att Sodexo kan vara med och utforma eller bidra till att etablera nya arbetssätt. Det är också väldigt tydligt att kommuner och regioner ser oss som en resurs att verkligen ta klivet från pilotprojekt inom vårdens digitalisering till breddinförande. Det är en stor skillnad i att distansmonitorera exempelvis hjärtsviktspatienter i ett pilotprojekt jämfört med att erbjuda samtliga patienter med hjärtsvikt av en viss grad i en hel region med samma typ av monitorering. Det handlar om logistik, effektivt resursutnyttjade och inte minst att kunna erbjuda vårt beprövade arbetssätt kring livscykelhantering av medicintekniska produkter.