Britt Forsberg, Region Jönköpings län, önskar att vi skulle kunna få till mer jämlik tillgång till hjälpmedel

Vi intervjuade Britt Forsberg, verksamhetschef på Hjälpmedelscentralen, Region Jönköpings län och medlem i Hjälpmedelsriksdagens programråd för att höra hennes tankar inför konferensen den 14 maj.

 

Vad ser du mest fram emot på Hjälpmedelsriksdagen?
Att delta fysiskt och möta deltagare som är intresserade av hjälpmedelsfrågor.

 

Vilka frågor brinner du för?
Att de som har behov av hjälpmedel får tillgång av hjälpmedel som är säkra och täcker deras behov. En önskan är att vi skulle kunna få till mer jämlik tillgång till hjälpmedel.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?
Ett blandat program med många intressanta föredragshållare, allt från rättigheter, standardisering och hjälpmedelsbetydelse m.m.

 

Vilka utmaningar ser ni att sektorn står inför och hur kan årets program bidra?
Den ansträngda ekonomin i många regioner och kommuner gör att politiker som deltar förstår vikten av att inte minska resurser inom hjälpmedelsområdet. Hjälpmedel är ännu viktigare framöver då vi vet att vi blir äldre och behöver ta mera ansvar och klara oss själva i ännu större utsträckning. Välfärdstekniken är i många fall ett hjälpmedel som kan bidra till att kunna bli mer självständig och att vi använder våra resurser på bästa sätt.