Fyra snabba med Cecilia Winberg, Ordförande på Fysioterapeuterna

Vi intervjuade Cecilia Winberg, Ordförande på Fysioterapeuterna och medlem Hjälpmedelsriksdagens programråd för att höra hennes tankar inför mötet den 23 maj 2023.

 

Vad ser du mest fram emot på Hjälpmedelsrisdagen?

Jag ser mest fram emot att få diskutera och fokusera på frågor kring hjälpmedel. De glöms ofta bort i debatten men är ständigt aktuella för våra medlemmar och för patienter och brukare. Jag ser också mycket fram om samtalet kring demokrati och hur vi kan öka tillgänglighet och delaktighet inom området.

 

Vilka frågor brinner du för?

När det gäller hjälpmedelsfrågor är det dels jämlikheten över landet och mellan patientgrupper som engagerar dels förutsättningar för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv med hjälpmedel.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?

Besökaren kan förvänta sig ett brett och inkluderande program som går från det individuella till det nationella. Under dagen blir det fokus på styrning, på uppföljning, på demokratiska förutsättningar och erfarenheter från brukare. Det är ett brett program och jag tror att det finns något för alla med intresse inom området.

 

Vilka utmaningar ser ni att branschen står inför och hur kan årets program bidra?

Det finns flera utmaningar. De stora skillnaderna i tillgång till olika typer av hjälpmedel är en, en annan utmaning är de olika förutsättningar för tillgång till riktlinjer gällande förskrivning. Årets program visar på skillnader men också samtal kring hur vi kan arbeta framåt tillsammans för förändring.