Innovativ sensorteknik inom rehab i fokus på Hjälpmedelsriksdagen

Adaptiv fysioterapi kallas en behandlingsform som just nu utvecklas och som öppnar helt nya förutsättningar för rehabilitering.
– Den ökar kvaliteten i rehabprocessen och gör patienten delaktig på ett helt nytt sätt, säger forskningsledaren Gunilla Kjellby Wendt.
På Hjälpmedelsriksdagen 14 maj berättar hon om de senaste rönen.

 

Gunilla Kjellby Wendt är både verksamhetschef för Arbets- och Fysioterapi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och, från och med i fjol, även adjungerad professor i adaptiv fysioterapi vid Chalmers tekniska högskola.
– Adaptiv fysioterapi är ett ämne vid Chalmers, där vi utvecklar tekniska innovationer. Min uppgift är både att forska och leda samarbeten runt rehabilitering, säger hon.

 

Effektivare rehabilitering
Ordet adaptiv står för anpassning, i detta fall till den senaste tekniken och evidensen.
– Hjälpmedel för rehabilitering har ju alltid utvecklats. Vad som är nytt är att vi nu lyfter in digital teknik, förklarar Gunilla.
– Målet är att möjliggöra en effektivare och bättre rehabilitering. Att vara adaptiv går ut på just det: att anpassa innovationerna, så att de stöttar det vi i vården och patienten själv behöver veta om sin rehabilitering.

 

Sensorer placeras i ortoser
Chalmers har kommit långt i forskningen kring automation och robotisering. Som en del av den forskningen har man också tagit fram multifunktionella sensorer, som även kan utvecklas för att möta rehabiliteringens behov.
– Vi vill kunna använda sensorerna på befintliga hjälpmedel, exempelvis ortoser som vi idag använder inom rehabilitering, berättar Gunilla.
Ortosen är en ledande skena som används istället för gips. Den kan korrigera, stabilisera och stödja olika felställningar eller funktionsnedsättningar.

 

Framstegen mäts kontinuerligt
Genom att applicera sensorer till ortosen kan man mäta på ett helt nytt sätt.
– Mätningen är väldigt viktig för att kunna ta rehabiliteringen framåt. Det kan gälla rörligheten, svullnaden, trycket vid belastningen – till exempel vid gång – eller kraften du genererar när musklerna används i ortosen.
Sensorerna, som också kan fästas i en strumpa eller handske, ger signaler som i framtiden kan tas upp och monitoreras digitalt. Både av fysioterapeuten och av patienten själv.
– Som patient får du värdefull feedback och blir delaktig i rehabiliteringen på ett nytt sätt: du ser hur det går för dig och om du gör övningarna korrekt.

 

Ser stora vinster
Att vården på så sätt kan följa rehabiliteringen kontinuerligt kan ge väldigt stora vinster, tror Gunilla:
– Vi kan bli proaktiva på ett nytt sätt. Om rehabiliteringen inte går som vi har tänkt oss kan vi tidigt i processen kalla in patienten på ett besök. Vi kan understödja, vara adaptiva och förändra till dess vi ser att det går åt rätt håll.
En utvecklad adaptiv fysioterapi kan innebära banbrytande förändringar för rehabiliteringen, tror hon.
– Kvaliteten i vården kan öka kraftigt, liksom delaktigheten från patienten. Vi kommer att få in mycket mer data som gör att vi kan utveckla allt bättre rehabprogram. Vilket också betyder mycket för patientsäkerheten.

 

Tar upp aktuella projekt
På Hjälpmedelsriksdagen kommer Gunilla Kjellby Wendt att berätta mer om samarbetet och de forskningsprojekt som är igång och planeras, bland annat kring handkirurgi, böjseneskador och neurologiska sjukdomar med fallrisk.
– Jag hoppas kunna presentera en del resultat om våra innovationer och förändrade arbetssätt och ser fram emot en givande dialog, med professionen och alla andra berörda och engagerade.