"En självklar mötesplats" menar Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg

Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023?

Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg arbetar ständigt med att informera om vilka rättigheter man har på gymnasiet som rörelsehindrad ungdom (enligt Rätten till rh-anpassad utbildning, 15 kapitlet 35–37 §§ Skollagen). Vi ser därför Hjälpmedelsriksdagen som en självklar mötesplats mellan oss och våra framtida elever!

 

Vilka tjänster/produkter erbjuder ni?

Vi erbjuder ungdomar med omfattande rörelsehinder specialanpassad studiegång på gymnasiet i kombination med elevassistans, habiliteringsinsatser på skoltid samt fullbemannat elevhem. Som elev hos oss kan man läsa gymnasiekurser såväl som introduktionsprogram och man kan läsa i liten grupp eller integrerat i stor klass på vilket program och på vilken kommunal skola man önskar i Göteborg. Oavsett val av studier får man vår elevassistans, habiliteringsinsatser och tillgång till elevhemsplats.

 

Händer det något spännande i er utställarplats?

När ni besöker oss på mässan får ni prata med våra elever om hur de upplever sin studietid hos oss. Våra påkostade informationsfilmer snurrar i montern och du har även chans att vinna pris i vårt RG-lotteri. Välkommen till oss!

 

Vilka utmaningar ser ni att era kunder står inför och hur underlättar ni för dem?

Skolsituationen för ungdomar med rörelsehinder i Sverige idag ser minst sagt tuff ut och många av våra elever vittnar om besvikelser och motgångar i grundskolan.
Vårt huvudsyfte som gymnasieskola är att ge dig som elev med rörelsehinder en anpassad utbildning efter dina behov och intressen. Ditt rörelsehinder är inget hinder för oss!