Hjälpmedelsriksdagen

Ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Hjälpmedelsriksdagen arrangeras som en fristående konferens parallellt med Vitalis den 23 maj 2023. Konferensen kommer även att sändas digitalt.

För vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning

I samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt Sverige.

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet.


Hjälpmedelsriksdagen arrangeras som en fristående konferens parallellt med Vitalis den 23 maj 2023. I anmälan ingår besök på Vitalis utställning den 23-25 maj.

Läs om Vitalis utställning

Hjälpmedelsriksdagen vill visa på vinsterna och effekterna, både för den enskilde och för samhället, av en effektiv och jämlik hjälpmedelsförsörjning.

Målgrupp är i första hand: beslutfattande tjänstemän, politiker, profession och företrädare för funktionshinderrörelsen.

Hjälpmedelsriksdagen 2022 blev en succé då det genomfördes hybrid med deltagare på både plats fysiskt och digitalt.

Senaste nytt från Hjälpmedelsriksdagen

Prenumerera på nyhetsbrev

Inga resultat

Nyheter

Fyra snabba med Cecilia Winberg, Ordförande på Fysioterapeuterna

13 mars / 2023

Vi intervjuade Cecilia Winberg, Ordförande på Fysioterapeuterna och medlem Hjälpmedelsriksdagens programråd för att höra hennes tankar inför mötet den 23 maj 2023.   Vad ser du mest fram emot på Hjälpmedelsrisdagen? Jag ser mest fram emot att få diskutera och fokusera på frågor kring hjälpmedel. De glöms ofta bort i debatten men är ständigt aktuella för våra medlemmar och för patient...

Läs vidare

Nyheter

Hett ämne på Hjälpmedelsriksdagen: "Vi behöver bättre beslutsunderlag"

23 februari / 2023

Varför skriver vissa regioner ut hjälpmedel, som andra säger nej till? "Jag vill se mer evidensbaserad forskning. Och jag ser fram emot en spännande diskussion på Hjälpmedelsriksdagen" säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen.   Socialstyrelsen har ett stort engagemang i Hjälpmedelsriksdagen. Varför?   "Som sektorsmyndighet har vi ett särskilt ansvar att vara samlande...

Läs vidare

Nyheter

WHO och UNICEF: Global rapport om hjälpmedel

25 maj / 2022

Det finns ett stort, uppdämt behov av hjälpmedel världen över. Rapporten "Global Report on Assistive Technology" har tagits fram som svar på Världshälsoförsamlingens resolution (WHA71.8) om att förbättra tillgången till hjälpmedel som antogs i maj 2018. Rapporten förväntas spela en avgörande roll för att fastställa den globala handlingsplanen för att förbättra tillgången till hjälpmedel för alla,...

Läs vidare

Nyheter

"Sexuella hjälpmedel borde skrivas ut till alla som behöver"

19 april / 2022

Funktionsrätt Sverige vill tala högt om de sexuella behoven hos människor med funktionsnedsättning. – År 2022 borde det vara en självklarhet att alla som behöver sexhjälpmedel också får det. Tyvärr är det inte så, säger projektledaren Hanna Öfors. Själva frågan var länge tabu. – Men det är den inte längre, säger Hanna Öfors på Funktionsrätt Sverige som leder projektet "Min sexualitet – mi...

Läs vidare

"Att lyfta hjälpmedelsfrågorna är jätteviktigt om vi ska nå en jämlik hälso- och sjukvård. Hjälpmedel kan inte särskiljas från andra habiliterande eller rehabiliterande insatser utan måste ses i sitt sammanhang. Min förhoppning är att hjälpmedelsriksdagen kommer öka kunskapen och förståelsen kring ett hjälpmedels betydelse för individen och dennes anhöriga, den kompetens som krävs för att förskriva hjälpmedel samt det samhällsekonomiska värde som ett hjälpmedel skapar." Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter.

I samarbete med

            

       

 

Sponsorer och medverkande organisationer i utställningen