Artikel i nyhetsbrev

15 000 SEK 

Artikel i Hjälpmedelriksdagens nyhetsbrev med ca 22 000 mottagare.

 

För mer information eller bokning, kontakta: 
Håkan Arenvid, försäljningsansvarig
E-post: hakan.arenvid@svenskamassan.se
Tel: 031-708 86 49