Program Hjälpmedelsriksdagen

23 maj 2023, på Svenska Mässan i Göteborg

23 maj 2023, på Svenska Mässan i Göteborg

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

Till programmet från 2023

I samarbete med

            

       

 

Huvudpartner