Se och testa kognitiva hjälpmedel hos Abilia på Hjälpmedelsriksdagen

Vi intervjuar Linda Björk, Key Account Manager manager på Abilia om deras medverkan på Hjälpmedelsriksdagen den 14 maj 2024.

 

Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2024?

Abilia arbetar med hjälpmedel och för oss är Hjälpmedelsriksdagen en viktig mötesplats att träffa både de som upphandlar, förskriver, påverkar och konkurrerar i vår bransch. I år är vi extra glada att Hjälpmedelsriksdagen lyfter vikten av standarder och regelverk kring medicintekniska produkter och vi är nyfikna på den nya funktionaliteten i Hjälpmedelstjänsten. Det ska också bli intressanta paneldiskussioner kring vikten av jämlik hjälpmedelsförsörjning och flera andra intressanta inslag. Stort plus är att Hjälpmedelsriksdagen genomförs i anslutning till Vitalis, där vi, i utställningen även träffar många kunder från kommun och region.

 

Vilka tjänster/produkter erbjuder ni?

Abilia erbjuder individuella digitala hjälpmedel och tjänster inom kognition, kommunikation, omgivningskontroll och larm. Vi har även sinnesstimulerande tyngdprodukter. Dessutom är det många kommuner som tillhandahåller våra hjälpmedel till sina invånare som del av deras välfärdstekniska lösningar för att människor ska kunna leva självständigt så länge som möjligt.

 

Händer det något spännande i er utställarplats?

Självklart händer det spännande saker hos oss! I år är vi speciellt stolta över hur vi har anpassat vår tjänst myAbilia till att möta behoven hos verksamheter där de har många användare av våra hjälpmedel. Besökarna kommer också få möjlighet att se och testa våra kognitiva hjälpmedel såsom MEMOplanner, Handikalender och CARY Base. Dessa är några av våra hjälpmedel som är förskrivningsbara över hela landet. Utöver det kommer vi också att ha en föreläsning på onsdagen klockan 10.40 på Vitalis öppna scen i mässhallen. Där berättar vi mer om hur individuella hjälpmedel bidrar till nytta för både individ och den verksamhet där individen befinner sig.

 

Vilka utmaningar ser ni att era kunder står inför och hur underlättar ni för dem?

En utmaning är att rätten till hjälpmedel skiljer sig beroende på var i landet man bor. Ett annat problem är att individer får hjälpmedel så sent. Det är viktigt att barn och unga får stöd tidigt för att bättre klara av förskola, skola och att komma ut i arbetslivet och leva ett inkluderande, delaktigt och självständigt liv. För personer med progressiva sjukdomsförlopp kan ett sent införande av ett hjälpmedel innebära att det blir svårare att ta till sig tekniken och därför inte får den utväxling av hjälpmedlet som man annars hade kunnat få.
 
Ur ett samhällsperspektiv har den demografiska utmaningen med att vi blir fler äldre, vi lever längre och vi blir fler med kognitiv svikt samtidigt som det blir färre händer som ska ta hand om de äldre.
 
Vi bidrar med våra kunskaper så att fler ska få rätt hjälpmedel i rätt tid. På Abilia utbildar och informerar vi om hur våra hjälpmedel fungerar och hur målgrupperna kan få ut mest nytta av dem. Vi har goda exempel på hur vi skapar värde med våra hjälpmedel i verksamheter där man vill bibehålla eller öka den kognitiva förmågan, till exempel i gruppbostäder, dagliga verksamheter, hemtjänst eller särskilda boenden. Även här bidrar vi på Abilia med stöd vid implementering för att både individ och personal ska få största möjliga nytta vid införandet av vår välfärdsteknik.