Skridskoåkningens betydelse för barn och ungdomar med funktionsvariation

Vi intervjuar Elina Thorslund, leg. fysioterapeut, medicine master om hennes medverkan i NoFalls monter på Hjälpmedelsriksdagen den 23 maj 2023.

 

Varför väljer ni att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023?

Jag väljer att medverka på Hjälpmedelsriksdagen 2023 för att sprida kunskap om skridskoåkningens betydelse för barn och ungdomar med funktionsvariation och därmed öka deras möjlighet till fysisk aktivitet.

 

Vilka tjänster/produkter erbjuder ni?

Jag erbjuder kunskapsspridning genom presentation av min masterstudie i fysioterapi “Betydelsen av skridskoåkning i verksamheten Funki för barn och ungdomar med funktionsvariation”.

 

Händer det något spännande i er utställarplats?

På utställarplatsen finns möjlighet att se hur utrustningen NoFall fungerar som framför allt används för att barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar ska kunna åka skridskor.

 

Vilka utmaningar ser ni att era kunder står inför och hur underlättar ni för dem?

Den största utmaningen är att politiker och beslutsfattare ska ta till sig budskapet och agera för att öka möjligheten till fysisk aktivitet, i det här fallet skridskoåkning, för barn och ungdomar med funktionsvariation. Detta underlättar jag genom att informera och svara på frågor om min masterstudie.