WHO och UNICEF: Global rapport om hjälpmedel

Det finns ett stort, uppdämt behov av hjälpmedel världen över. Rapporten “Global Report on Assistive Technology” har tagits fram som svar på Världshälsoförsamlingens resolution (WHA71.8) om att förbättra tillgången till hjälpmedel som antogs i maj 2018. Rapporten förväntas spela en avgörande roll för att fastställa den globala handlingsplanen för att förbättra tillgången till hjälpmedel för alla, överallt.

Läs mer och ladda ner rapporten här