Hjälpmedelsriksdagen sätter fokus på en meningsfull fritid

Var tredje person med funktionsnedsättning saknar idag hjälpmedel för att kunna utöva sport och friluftsaktiviteter.

– Utrustningen är dyr och svår att få tillgång till, säger Erika Olkerud på Fritidsbanken, som vill få till stånd en förändring. Målet: att alla som vill ska kunna låna parasportutrustning. Kostnadsfritt.

Hjälpmedelsriksdagen, som hade premiär i fjol, genomförs i år för första gången i både fysiskt och digitalt format 16 maj på Svenska Mässan.

Initiativet, som vill synliggöra behovet av väl fungerande hjälpmedel, görs i samarbete med bland annat Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Funktionsrätt Sverige.

Även flera politiker är inbjudna och medverkar i en paneldiskussion kring jämlik hjälpmedelsförsörjning. Vilket kopplar an till frågan om en aktiv fritid.

– Att kunna utöva sport och friluftsaktiviteter är en mänsklig rättighet och oerhört viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan, säger Erika Olkerud, projektledare på Fritidsbanken Sverige, som har en egen programpunkt.

Verksamheten samordnar 110 lokala fritidsbanker, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. De drivs oftast i kommunal regi, men också av föreningar, hjälporganisationer och kyrkan.

De lokala fritidsbankerna fungerar som bibliotek, men istället för böcker lånar man ut sport- och fritidsutrustning helt kostnadsfritt i upp till två veckor.

Fritidsbanken Sveriges målsättning är att det ska finnas en fritidsbank i varje kommun. Idag finns det i ungefär var tredje.

– Men vi märker ett ökat intresse på många håll och vi för just nu dialoger med ett 100-tal kommuner, berättar Erika Olkerud.

– Fritidsbanken är till för alla. Men vi behöver bli bättre på att erbjuda utrustning till personer med funktionsnedsättning.


Erika Olkerud.

Erika, som då jobbade på Myndigheten för delaktighet, gjorde 2020 en utredning kring lokala och regionala satsningar och tillgången till hjälpmedel för en aktiv fritid.

– Det visade sig att tillgången till aktiviteter varierar väldigt över landet. Det spelar helt enkelt stor roll var man bor, konstaterar hon.

– På vissa orter fanns ett stort engagemang, ofta med någon eldsjäl som drivande. På andra håll var det betydligt sämre. Det var långtifrån säkert att man, med funktionsnedsättning, kunde hitta något man kunde och ville göra.

Regionerna förskriver inte heller hjälpmedel för fritidsaktiviteter.

– Därför är man hänvisad till att skaffa utrustningen själv. Det handlar ofta om stora summor för en socioekonomiskt redan utsatt grupp, säger Erika.

Den kartläggning MFD genomförde 2020 visade att 32 procent av en grupp tillfrågade med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar inte kunde utöva den aktivitet de ville på grund av att de saknar tillgång till hjälpmedel.

Är andelen densamma på nationell nivå betyder det att närmare en halv miljon människor stängs ute från en aktiv fritid.

Mot den bakgrunden har Fritidsbanken Sverige dragit igång en satsning för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att låna utrustning från de lokala fritidsbankerna. Satsningen görs med stöd från Arvsfonden.

– Vi märkte direkt ett jättestort intresse. Idag finns parasportutrustning till utlåning hos 38 fritidsbanker och fler är på gång!

Verksamheten bygger i hög utsträckning på återbruk och man arbetar bland annat aktivt för att hitta fritidshjälpmedel som står oanvända runt om i landet.

Den stora vinsten, som Erika Olkerud ser det, är att många nu får chansen att “prova på”. En möjlighet de inte skulle haft annars.

– Om föräldrar köper en basketrullstol för 60 000 kronor till ett barn som vill spela basket, men efter första försöket inte tycker det är kul, är det ju bortkastade pengar.

Hon menar att fritidsbankerna där har en stor funktion att fylla: genom att sänka trösklarna för alla att välja och prova på olika typer av aktiviteter.

– Då ökar förutsättningarna att hitta fram till något man verkligen gillar – och på så sätt skapa en meningsfull fritid.