Krav på Hjälpmedelsriksdagen: "Ge alla rätt till smart teknik"

Nästan hälften av alla ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har inte tillgång till en smart mobiltelefon.

– Det är både orättvist och kontraproduktivt, säger Stefan Johansson på föreningen Begripsam, som vill göra samhället mer tillgängligt för alla.

På Hjälpmedelsriksdagen 16 maj på Svenska Mässan medverkar Begripsam i programpunkten ”Digital delaktighet”.

– Digital teknik betyder mycket för människor med funktionsnedsättning. Den kan bidra till att förbättra deras levnadsvillkor och göra dem mer delaktiga i samhället, säger Stefan Johansson.

Men –  och det är ett viktigt men –  då krävs också en jämlik tillgång till tekniken, understryker han:

– Samtidigt har ofta människor med kognitiva svårigheter svag privatekonomi.

Idag ger regionerna i regel inga bidrag till digital teknik som smarta telefoner.

– Trots att den innehåller så otroligt många funktioner betraktas den inte som ett hjälpmedel av samhället. Det är något du förväntas kunna skaffa själv, konstaterar Stefan.


Stefan Johansson.

I en färsk undersökning Begripsam låtit göra visade det sig att endast 57 procent av personer under 24 år, med intellektuell funktionsnedsättning, har tillgång till en smart telefon.

– Förklaringen är i regel av ekonomisk natur. Förutom själva telefonen ska man också ha råd till en del appar som kan hjälpa, då blir det ännu dyrare.

Skillnaden i livskvalitet kan vara monumental, med eller utan digital hjälp.

– Har jag stora svårigheter med något så hindrar det mig. I vardagen, i livet.

– Det kan innebära skillnaden mellan att jobba och inte kunna jobba. Att utbilda sig eller inte utbilda sig. Att klara sin ekonomi själv, eller bli beroende av andra. Det kan påverka väldigt mycket.

Stefan Johansson ger några vardagliga exempel.

– Ska du åka buss idag är det vanligt att du behöver göra något med en app: för att planera din resa, skaffa biljett eller för att visa att du har en biljett. Många med kognitiva svårigheter har också problem med att orientera sig.

– Med en karttjänst i mobiltelefonen kan du knappa in en adress som hjälper dig att hitta rätt, så du slipper gå vilse.

Appar med kalenderservice är väldigt viktigt för att kunna organisera sin dag.

– Att bli påmind om när något ska ske innebär till exempel ett ovärderligt minnesstöd för väldigt många. Att slippa komma för sent, till exempel.

För många med kognitiva svårigheter räcker det med en vanlig smartphone. För andra krävs en särskilt anpassad, för gruppen specialutvecklad telefon.

– Men trots att dessa digitala hjälpmedel alltså finns på marknaden är det inte säkert att jag som behövande får tillgång till dem.

– En annan aspekt är att om man förväntas skaffa tekniken själv är det ingen som lär ut hur den fungerar. För många funkar inte allt direkt, man behöver lära sig av någon kunnig. Det är det heller ingen som tar ansvar för.

Ett liv med intellektuell funktionsnedsättning kan bli stigmatiserande. Den mobila tekniken kan förhindra att det sker helt i onödan.

– Tack vare det här lilla, men väldigt viktiga stödet, slipper man kanske bli utpekad som någon som inte kan klara sig själv. Den drivkraften är väldigt stark hos alla. Klarar man inte det nöter det ner ens självförtroende.

Han hoppas att samtalen på Hjälpmedelsriksdagen ska bidra till ökad förståelse bland beslutsfattare på både nationell och regional nivå, på arbetsförmedlingar och i skolor.

– Idag har vi system som är ganska hårda och väldigt kontraproduktiva. Vi behöver ändra på det, bli mer generösa med att ge människor den hjälp de behöver. Det skulle vi alla tjäna på.